fbpx

Oho.ee

Otseülekanded, meelelahutus ja uudised

Kuraator Anu Allase veebituur Kumu püsiekspositsioonis

Ilmar Malin. Kustuv päike. 1968. Eesti Kunstimuuseum

Teisipäeval, 14. aprillil kell 20 toimub Kumu püsiekspositsiooni „Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)“ ühisvaatamine ning veebituur kunstiteadlase ja kuraatori Anu Allasega. Tuuri kantakse otse üle Kumu Facebooki-lehel ning video jääb sinna ka järelvaatamiseks.

Ühisvaatamisel ja veebituuril tutvustatakse publikule Eesti nõukogude perioodile keskenduvat Kumu püsiväljapanekut: tähelepanu pööratakse sotsrealismi ja tollase režiimi iseloomulikele joontele. Lisaks antakse ülevaade püsiekspositsiooni laiendusest, milles keskendutakse 1980. aastate kunstile ning mille fookuses on kehalisus ja metafüüsika kõnealuse kümnendi lõpuperioodil loodud teostes. Püsiekspositsiooni laienduse kesksel kohal on Anu Põdra skulptuurid, lisaks neile on väljas Eve Kase ja Urmas Viigi graafika, Mari Kurismaa maalid ning Raoul Kurvitza, Siim-Tanel Annuse, Jaan Toomiku ja Vano Allsalu performance’ite foto- ja videodokumentatsioonid.

Püsiväljapanek „Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)“ keskendub Teise maailmasõja järgsele kunstielule ja autoritele, kelle looming aitab mõista Nõukogude režiimi kümnendite eluolu ja kunstisuundi. Näitus esitab ühe vaate 20. sajandi keskpaiga ja teise poole Eesti kunstile, mida kujundasid konfliktid ja kohandumised Teise maailmasõja järgse uue poliitilise olukorraga. Nõukogude võimu arusaam kunsti ja kunstnike rollist ühiskonnas erines radikaalselt neist hoiakutest, mis kujundasid sõjaeelse Eesti Vabariigi kunstielu. 1940. aastate lõpus ja 1950. aastate alguses kehtis Nõukogude Liidus range stalinistliku sotsrealismi kaanon, mis nõudis kunstilt kommunistliku partei ideoloogiat toetavate sõnumite vahendamist realistlikus vormis. 1950. aastate teisel poolel algas nõukogude ühiskonna liberaliseerimine ja partei nõudmised kunstile leevenesid, kuid ametlikud ettekirjutused nõukogude kultuurielule püsisid kuni 1980. aastateni.

Näitus on üles ehitatud lähtuvalt kunsti ja keskkonna suhte muutumisest: teatud hetkedel on see suhe olnud intensiivne ja valuline, mõnikord rahulikum, kohati on kunst püüdnud ümbritsevast kõrgemale tõusta, siis jälle sellega kontakti võtta. Püsiväljapaneku kuraator on Anu Allas.

Vaata veebituuri siin.

Lisainfo näitusest siin.