fbpx

Oho.ee

Otseülekanded, meelelahutus ja uudised

Riigikogu komisjonid ei nõustunud 5G asjus tehtud pöördumisega

Riigikogu sotsiaalkomisjon ja keskkonnakomisjon otsustasid mitte nõustuda Riigikogule esitatud kollektiivse pöördumisega „Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!“

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et ei ole esitatud ühtegi tõsiseltvõetavat argumenti, mis annaksid põhjuse peatada 5G tehnoloogia paigaldamist. „Tehnoloogia arendamine on kahtlemata vajalik, kuid selle arendamine peaks arvestama inimeste tervist. Seetõttu peame väga oluliseks, et uute mastide kasutuselevõtmisel tehakse mastide vahel mõõtmised, mis näitaksid, et kiirgus ei ohustaks isikute ja keskkonna tervist,“ rääkis Mölder.

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar lisas, et 5G tehnoloogia paigaldamisel kasutusele võetavate sageduste puhul ei ole senini teaduspõhiselt olnud võimalik piisavalt tõestada keskkonnahäiringute ohtlikkust. „5G tehnoloogia puhul kasutusele võetavad sagedused on lähedased juba kasutusel olevatele sagedustele ja nende bioloogilise mõju osas ei ole alust oodata mingeid olulisi erisusi. Otstarbekas on jätkuvalt rakendada mistahes elektromagnetkiirguse puhul ettevaatuse ja mõistliku kasutuse printsiipi ning kahtlemata peab ka tulevikus kõigi väljade summaarne võimsustihedus vastama kehtivatele kiirgusnormidele,“ ütles Savisaar. Sotsiaalkomisjon pöördub Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole ettepanekuga viia 5G rakendamisel läbi mõõtmised 5G sagedusmastide vahel