Suomi vaarantaa uskottavuutensa EU:n ilmastopolitiikassa

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii Suomelta metsäkadon pysäyttämistä ja maatalousmaiden päästöjen leikkaamista. Suomi on kuitenkin käynyt komission kanssa salaisia neuvotteluja LULUCF-asetuksesta. Neuvottelujen tavoitteet sysäisivät Suomen päästövähennysvelvoitteet muille EU-maille. Tavoitteet ovat myös ristiriidassa sekä kestävän kehityksen tavoitteiden että […]

EU-tuomioistuin: Suden kannanhoidolliseen metsästykseen tiukat ehdot

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut ennakkoratkaisun suden kannanhoidolliseen metsästykseen. Ennakkoratkaisun mukaan suden kannanhoidollinen metsästys on luontodirektiivin puitteissa mahdollista, mutta se edellyttää entistä tarkempia perusteluja ja sitoutumista susikannan suotuisan tason suojeluun. EU-tuomioistuimen 10.10.2019 julkaiseman ennakkoratkaisun mukaan […]

Tulli teki Länsisatamassa jäteratsian, asiakirjoissa puutteita

Tulli tarkasti 11.9. Tallinnaan lähtevien laivojen kuormia Helsingin Länsisatamassa. Etukäteen suunniteltu jätesiirtojen valvontaoperaatio toteutettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Tehdyt valvontatoimet ovat osa vuosille 2017–2019 tehdyn kansainvälisten jätesiirtojen tarkastussuunnitelmaa. Tarkastettuja kohteita oli yhteensä 90. Kaikilta […]

Voiko shoppailemalla tehdä myös hyvää? Tässä vinkit syysostoksille!

Shoppailu on käsitteenä nykypäivänä ehkä jopa hieman negatiivinen. Sanotaan, että pitäisi vähentää niin materiaalin hankkimista kuin myös matkustamista, lihansyöntiä ja muuta ympäristöä kuormittavaa toimintaa. Ja kyllä, ympäristövaikutuksien miettiminen todellakin on meille kaikille ajankohtaista. Voiko shoppailusta […]

Ilmastokriisi pahentaa merten ahdinkoa – muutokset näkyvät jo Itämerellä

Ilmastokriisi vaikuttaa dramaattisesti arktisiin alueisiin ja meriin. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen ja kaikkien muiden valtioiden on lisättävä meriekosysteemien suojelun rahoitusta, kalakantojen suojelua ja ilmastotoimia. Fossiilisista polttoaineista ja turpeesta on luovuttava kiireellisesti. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) […]