fbpx

Oho.ee

Otseülekanded, meelelahutus ja uudised

Sotsiaalkomisjon lükkas tagasi 5G-teemalise pöördumise

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas jätta sisulise aruteluta ja tagasi lükata kollektiivse pöördumise „Seisame elu eest: nõuame 5G ohutute piirnormide kehtestamist ja pikaajalisi uuringuid tehnoloogiaärist sõltumatutelt teadlastelt“.

Sotsiaalkomisjonil oli juba juunikuus võimalus aprillis esitatud pöördumine tagasi lükata, sest see on sisult kokkulangev pöördumisega, mille menetlemisest on möödas vähem kui kaks aastat. Siiski otsustati teema sügiseni töös hoida, et olukorrast paremat ülevaadet saada.

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder tõdes, et pöördumine on sarnane juba eelmisel aastal käsitletud pöördumisega, mis samuti tagasi lükati. „Meile teadaolevalt ei ole viimastel kuudel valdkonnas muudatusi olnud, samuti ei tooda pöördumises esile uusi fakte, mis peaks meid panema meelt muutma. Meile teadaolevalt ei ole 5G kasutuselevõtus ühtegi ohtu, mis võiks inimestele ja keskkonnale praegu kasutusel olevatest tehnoloogiatest ohtlikum olla,“ rääkis ta.

Mölder lisas, et kuigi komisjon otsustas pöördumise jätta sisulise aruteluta, tegeletakse eelmisest samasisuliselt pöördumisest lähtuvalt 5G küsimusega edasi. „Oleme sel teemal suhelnud ja suhtleme jätkuvalt nii Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ka Terviseametiga.“

Ka sotsiaalkomisjoni liige Hele Everaus sõnas, et kuigi pöördumine lükati tagasi, on teema siiski komisjonile oluline ja valdkonna arengul hoitakse silm peal. „Sotsiaalministri kinnitusel otsitakse koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga võimalusi, et rahastada 5G ja mitteioniseeriva kiirguse tervisemõjude uuringu tellimist Eesti teadlaskonnalt, mille eesmärk muu hulgas on üle vaadata kehtivad elukeskkonna mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused,“ ütles Everaus.

Pöördumise esitajate hinnangul saab 5G tehnoloogiat käsitleda ründena inimeste vaimse ja füüsilise tervise vastu. Nad nõudsid oma pöördumisega muu hulgas, et keskkonda ja inimesi kaitstaks tehislike kiirgusallikate mõju eest. Samuti soovisid nad, et määrataks uued ja ohutud maksimaalse koguekspositsiooni standardid kogu juhtmevabale sidele Eestis ning et karmistataks piirnorme ja reguleerivaid standardeid. Pöördumisega sooviti lisaks, et võetaks vastu viivitamatud meetmed, et peatada 5G levik Eestis, kuni on teaduslikult tõestatud, et see on täielikult ohutu.