fbpx

Oho.ee

Otseülekanded, meelelahutus ja uudised

Riigikogu langetas kodanikualgatuse toetusavalduse allkirjastamise vanuse 16 aastale

Allikas: Riigikogu fotoarhiiv. Autor: Erik Peinar

Riigikogu võttis täna vastu rakendamise seaduse Euroopa kodanikualgatuse kohta, millega langetatakse kodanikualgatuse toetusavalduse allkirjastamise vanuse alammäära seniselt 18 aastalt 16 aastale.

Valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seaduse (74 SE) vastuvõtmise poolt hääletas 80 ja vastu oli 7 saadikut.

Kodanikualgatuse korraldajate rühmadele siseriiklikes küsimustes abistavaks siseriiklikuks kontaktpunktiks määrati Siseministeerium.

Võrreldes kehtiva seadusega ei muudeta riigisiseseid valitsusasutusi, kes täidavad määrusest tulenevaid kohustusi seoses toetusallkirjade kontrollimisega ning toetusavalduse üksikssüsteemide vastavuse tõendamisega.

Euroopa kodanikualgatus on osalusdemokraatia vahend, mis võimaldab teha ettepanekuid õiguslike muudatuste kohta kõigis valdkondades, kus Euroopa Komisjon on pädev esitama seadusandlikke ettepanekuid (nt keskkond, põllumajandus, energeetika, transport või kaubandus).

Kodanikualgatus peab koguma üks miljon toetushäält vähemalt seitsmest liikmesriigist. Algatus võimaldab eri liikmesriikide kodanikel mõjutada EL-i poliitika kujundamist. Uus määrus kehtestati selleks, et suurendada EL-i kodanike võimalust osaleda demokraatlikus elus ja muuta Euroopa kodanikualgatus korraldajate ja taotlejate jaoks vähem koormavaks ja kasutajasõbralikumaks ning seeläbi tuua EL-i kodanikele lähemale.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel tegi Katri Raik ettepaneku tänasest päevakorrast tagasi võtta fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine tõe väljaselgitamiseks siseministri väidete kohta prokuratuuri poliitilisest kallutatusest“ eelnõu (107 OE).  

Riigikogu kinnitas töönädala päevakorra, mille hulgast võeti õiguskomisjoni ettepanekul välja valitsuse algatatud relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE).

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastas Riigikogu liikmete arupärimisele haridusvaldkonna kohta (nr 13) ja eestikeelsetes koolides õppivate mitte-eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 9). Läbirääkimistel võttis sõna Maris Lauri.

Keskkonnaminister Rene Kokk vastas Riigikogu liikmete arupärimisele jäätmemajanduse kohta (nr 8).

Vabas mikrofonis võttis sõna Peeter Ernits.