fbpx

Oho.ee

Otseülekanded, meelelahutus ja uudised

Kultuurikomisjon sai ülevaate uue muinsuskaitseseaduse rakendamisest

Kultuurikomisjon sai ülevaate uue muinsuskaitseseaduse rakendamisest. Allikas: Riigikogu fotoarhiiv. Autor: Erik Peinar

Riigikogu kultuurikomisjon arutas tänasel istungil, kuidas on läinud maikuus jõustunud uue muinsuskaitseseaduse rakendamine.

Komisjoni esimees Aadu Must märkis, et kuigi praegu on veel vara seaduse rakendumisest kaugeleulatuvaid järeldusi teha, siis kindlasti võib öelda, et Muinsuskaitseamet tegeleb aktiivselt uuenduste ellu viimisega ja juba on näha esimesi positiivseid muutusi.

Must ütles, et mälestise omanik saab riigilt muinsuskaitse eritingimused kätte valdavalt 30 päeva jooksul ning vähenenud on töödele uuringute ja järelevalve määramine. „Ameti kinnitusel soovivad nad jõuda selleni, et omanik saab enne mälestisel tegevuste kavandamist piisavalt nõu,” märkis esimees. „Samuti on oluline, et uute muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamist püütakse teha võimalikult avatult, kohalikku kogukonda kaasavalt ja kindla ajakava alusel,” tõi Must välja.

Komisjoni liikme Signe Kivi sõnul on selgelt märgata püüdu omanikku rohkem nõustada ja juhendada ning ameti tegevuspraktikat ühtlustada. „Kindlasti tuleks suurendada üldist teadlikkust mälestise säilitamisel uue ja vana arhitektuuri ühendamisel. Uue osa lisamisel vanale mälestisele peaks uus osa vanast selgelt eristuma, kuid siiski olema vanaga dialoogis,” märkis Kivi.

Ülevaate andis Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie.

Uuendatud muinsuskaitseseadus võeti Riigikogus vastu 20. veebruaril 2019. Seadus jõustus 1. mail. Muinsuskaitseseaduse eesmärk on tasakaalustada riigi ja mälestise omanike õigusi ja kohustusi.