fbpx

Oho.ee

Otseülekanded, meelelahutus ja uudised

Riigikogu liige Martin Helme. Täiskogu istung, 20. veebruar 2019 Allikas: Riigikogu fotoarhiiv. Autor: Erik Peinar

Rahanduskomisjon alustas tuleva aasta riigieelarve menetlemist

Riigikogu liige Martin Helme. Täiskogu istung, 20. veebruar 2019
Allikas: Riigikogu fotoarhiiv. Autor: Erik Peinar

Riigikogu rahanduskomisjoni tänasel istungil alustati tuleva aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) menetlemist. Kõigepealt kuulati ära rahandusminister Martin Helme selgitused.

Rahandusminister märkis, et tuleva aasta riigieelarve aluseks on võetud 2,2 protsendiline majanduskasv. 2020. aasta eelarve eelnõu on nominaalses tasakaalus ja struktuurselt liigub tasakaalu poole, olles puudujäägis 0,7 protsendiga SKPst. 2021. aastaks väheneb struktuurne puudujääk 0,2 protsendile ja eelarve jõuab nominaalselt ülejääki.


Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk märkis, 2020. aastast on riigil esimest korda tegevuspõhine eelarve. Ta selgitas, et selle eelarve kontseptsiooni aluseks on süsteem, mis seob strateegilise ja operatiivse juhtimistasandi ning annab juhtidele  vajalikud finants- ja juhtimisinstrumendid otsuste tegemiseks, nende elluviimiseks ja kontrolliks.

„Eelnõus peavad olema kirjas mõõdikud, kuidas tulemust hinnata,“ ütles Kokk. Ta lisas, et komisjonil on kavas eelnõu menetluse käigus laiapindne arutelu koos ministeeriumide esindajatega, et tuua selgus ministeeriumide valitsemisalade lõikes.

Rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri juhtis tähelepanu rahavoogude kohta käiva informatsiooni vähesusele. „See on oluline teave, mille kohta pole antud ammendavat selgitust,“ ütles Lauri. Ta lisas, et eelarve ülesehitus vajab parandamist ja sisukus ühtlustamist. Lauri tõi samuti esile, et vahendite kasutamise eesmärgid pole piisava täpsusega kirja pandud. „Eelarves  ja seletuskirjas oleks oodanud informatsiooni süsteemsemat esitamist,“ märkis Lauri.

Tänasel komisjoni istungi kõneained olid riigieelarve tulude-kulude tasakaal, investeeringud, maksukoormus, kaitsekulud, Euroopa Liidu vahendid ning sotsiaal- ja tervishoiukulud.

Tuleva aasta riigieelarve eelnõu kulude maht on 11,6 ning tulude maht 11,8 miljardit eurot. Võrreldes tänavuse aastaga kasvavad kulutused ligikaudu 240 miljonit eurot ja tulud 760 miljonit eurot.

Rahanduskomisjon otsustas saata 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) Riigikogu täiskogu istungile esimeseks lugemiseks 23. oktoobril.