fbpx

Oho.ee

Otseülekanded, meelelahutus ja uudised

Riigikogu komisjonid arutavad ühisistungil tuuleenergia võimalusi

Riigikogu majanduskomisjon, keskkonnakomisjon ja riigikaitsekomisjon peavad täna ühise avaliku istungi tuuleenergia võimaluste kohta Eestis.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et Eestis on suured võimalused tuuleenergia veelgi laialdasemaks tootmiseks. „Ühiskonna globaalsete kokkulepete valguses ei ole taastuvenergia osakaalu kasvule alternatiivi. Eesti on jõudnud seisu, kus ka riigil tuleb taastuvenergia arendamiseks senisest enam sobivaid tingimusi luua ja aidata eri huvigruppidel kokkulepetele jõuda,“ rääkis Sester.

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar sõnas, et ehkki rohelise energia vastu ei tohiks kellelgi midagi olla, tuleb alati arvesse võtta ka teistpidiseid mõjusid. „Meil on näiteid, kus tuuleparke soovitakse ehitada inimasustusest eemale – merele, kus nad silma ei riivaks. Kuid sealgi kerkivad väga tõsiselt esile keskkonnamõjud. Seega tuleb tuuleparke rajades väga selgelt hinnata kaasneva keskkonnamõju ja saadava majandusliku kasu tasakaalu,“ märkis Savisaar.

Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ütles, et lahenduste leidmisel on juba kahetsusväärselt olnud vaja kohtu abi, sest osad looduslikult tuuleenergia tootmiseks sobivad alad ei ole sobilikud riigikaitselistel kaalutlustel. „Energiajulgeolek ja riiklik julgeolek on mõlemad väga olulised ning see on valdkond, kus riik ja ettevõtjad peavad vastuvaidlematult igakülgset koostööd tegema.“

Majanduskomisjoni, keskkonnakomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung algab Riigikogu konverentsisaalis kell 14. Istung on avalik ja sellest toimub veebiülekanne.

Istungile on kutsutud ka Rahandusministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Siseministeeriumi, Tuuletehnoloogia Liidu, Tuuleenergia Assotsiatsiooni, ASi Enefit Green, Eesti Energia, ASi Eleon, OÜ Sunly, Eesti Taastuvenergia Koja, ASi Elering ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad.