fbpx

Oho.ee

Otseülekanded, meelelahutus ja uudised

Riigikogus on arutelu ministrite ja nende nõunike tegevuse läbipaistvusest

Täna toimub Riigikogus korruptsioonivastase erikomisjoni, Justiitsministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ühisseminar, et arutada kõrgetel ametikohtadel olevate isikute, eelkõige ministrite ja nende poliitiliste nõunike tegevuse läbipaistvuse suurendamist.

„Möödunud aastal märkis Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane ühendus GRECO, et Eestil pole kõrgetele ametiisikutele suunatud huvide konflikti ennetamisega seotud käitumisjuhiseid, nõustamist ja koolitusi,“ märkis erikomisjoni esimees Katri Raik. „Positiivse näitena tõi GRECO välja, et ametnikele ja tavaametis olevatele inimestele leidub küllalt sellekohaseid juhendeid ja õppematerjale, kuid samaväärset tähelepanu vajab ka ministrite ja nende nõunike tegevus,“ lisas ta.

„Kuigi Eestis on protsessid üldjuhul läbipaistvad, siis paratamatult on puudu konkreetsed reeglid, et huvide konflikte vältida. Proovime seminaril koostöös ministeeriumi, korruptsiooni ennetamise ühingu ja sihtrühmadega sellele probleemile lahenduse leida,“ ütles Raik.

Möödunud aastal andis GRECO oma V hindamisvoorus Eestile soovitused kõrgel positsioonil töötavate ametiisikute kohta. Ettepanekute seas oli ka soovitus luua huvide konfliktide käitumisjuhend, suhtluse reeglid lobistide ja muude huvigruppidega ning määrata kõrgetele ametiisikutele ametist lahkumisele piirangud, et nad seni kogutud infot korruptiivselt kasutada ei saaks. Tuleva aasta juunis peab Eesti andma aru, kuidas soovituste rakendamine edeneb.

Kutsutud on Riigikogu fraktsioonide esindajad, ministrid ja nende nõunikud ning Justiitsministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajad.

Seminar algab kell 15 Riigikogu J. Tõnissoni nõupidamisruumis.

Tekst: Riigikogu